We Have More Than 40 Years of Experience. [email protected]
Blog
  1. Home >
  2. Blog >
  3. Blog Detail

Con ngỗng

Ngỗng nh hay ngỗng nu i (Danh ph p khoa học: Anser anser domesticus hay Anser cygnoides) l những con ngỗng được thuần h a v chăn nu i như một loại gia cầm để lấy thịt, trứng v l ng ngo i ra người ta c n nu i ch ng để giữ nh , canh g c kh hiệu quả. Ch ng đ được thuần h a ở

Get Price

Popular products

Hot Tags