We Have More Than 40 Years of Experience. [email protected]
Blog
  1. Home >
  2. Blog >
  3. Blog Detail

Minahan sa pilipinas

Ayon kay Africa, malaki ang bentahe ng paglaban sa Pilipinas sapagkat narito ang iba’t ibang porma mula sa legal, extra-legal at maging armadong paglaban sa mga malalaki at mapaminsalang mga minahan. Oktubre 2011 nang atakihin ng tinatayang 200 miyembro ng New People’s Army ang isang malaking operasyon ng minahan sa Surigao Del Norte

Get Price

Popular products

Hot Tags